Про нас

Спілка правовласників України – організація з колективного управління правами, створена правовласниками для збору, розподілу та виплати винагороди в сфері відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників управління.

Спілка правовласників України здійснює свою діяльність в суворій відповідності до законодавства України.

Принципами Спілки є:

 • неухильне дотримання інтересів правовласників - організації колективного управління повинні діяти найкращим чином в інтересах правовласників, ефективно збирати, розподіляти і виплачувати дохід від права, не покладати на правовласників ніяких зобов'язань, які не є об'єктивно необхідними для захисту їх прав та інтересів і для ефективного управління їх майновими правами;
 • рівність - не допускається встановлення привілеїв для окремих категорій правовласників в залежності від їх виду (юридичні або фізичні особи), членства в організації колективного управління, участі або неучасті в управлінні такою організацією, громадянства, тощо;
 • прозорість - організації колективного управління забезпечують вільний доступ правовласників, користувачів і громадськості до інформації про свою діяльність, визначену цим Законом;
 • підзвітність - організації колективного управління звітують перед вітчизняними та (або) іноземними правовласниками про свою діяльність в порядку, встановленому цим Законом;
 • ефективне управління - організації колективного управління забезпечують збір, розподіл і виплату доходу від прав правовласникам в найбільш швидкий, ефективний і точний спосіб і тільки з обгрунтованими витратами.

Функціями Спілки є:

 • укладення з користувачами договорів про надання дозволу на використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав і договори про виплату винагороди (відрахувань) за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав;
 • укладення договорів про партнерство, договори про представництво прав з іншими організаціями колективного управління;
 • собор, розподіл і виплата доходів від прав правовласникам;
 • звернення до суду від імені правовласників захисту їх майнових прав відповідно до повноважень та дорученнями правовласників, вчинення інших дій, передбачених законодавством та дорученнями правовласників, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких діє організація;
 • забезпечення ведення реєстру правовласників, реєстру об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, майновими правами щодо яких управляє організація;
 • здійснення моніторингу правомірності використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав відповідно до сфер управління правами, щодо яких зареєстровано організація, і по об'єктах авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на які передані їй в управління.