Порядок розподілу

Положення про порядок розподілу і виплати винагороди авторів, виконавців, виробників фонограм і аудіовізуальних творів за відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях і без отримання доходу.

1. Це Положення встановлює порядок розподіл і виплати авторам, виконавцям і виробникам фонограм і аудіовізуальних творів винагороду за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях (далі – винагорода).

2. Одержувачами винагороди є автори (автори творів, зафіксованих у фонограмах, і автори аудіовізуальних творів), виконавці (виконавці, виконання яких зафіксовано у фонограмах, і виконавці, виконання яких зафіксовано в аудіовізуальних творах), виробники фонограм і виробники аудіовізуальних творів (далі – одержувачі).

3 . Розподіл винагороди здійснюється в терміни, передбачені внутрішніми документами СПУ , але не рідше одного разу на рік, пропорційно фактичних кому використанню фонограм і аудіовізуальних творів. Розмір винагороди, що виплачується його одержувачам, розраховується на основі даних про використання фонограм і аудіовізуальних творів при їх публічному виконанні й повідомленні по кабелю і в ефір, що надаються акредитованими організаціями по колективному управлінню правами на підставі угод про обмін інформацією, а також відомостей статистичного характеру, отриманих в результаті регулярних досліджень,проведених СПУ або по її замовленню іншою особою.

4 . Після збору винагороди СПУ , його розподіл проводиться в наступній пропорції:
а) щодо фонограм:
50 відсотків – авторам творів, зафіксованих у фонограмах;
25 відсотків – виконавцям, виконання яких зафіксовано у фонограмах;
25  відсотків – виробникам фонограм;

б ) щодо аудіовізуальних їх творів:
50 відсотків – авторам аудіовізуальних творів;
25 відсотків – виконавцям, виконання яких зафіксовано в аудіовізуальних творах;
25 відсотків – виробникам аудіовізуальних творів.

5 . Виплата винагороди його одержувачам може здійснюватися:
а) безпосередньо СПУ ;
б) особою, що уклала в письмовій формі з правовласником договір про передачу повноважень з управління правами і з СПУ – договір про виплату винагороди.

6 . Виплата винагороди його одержувачам здійснюється в терміни, передбачені внутрішніми документами СПУ , але не рідше одного разу на рік.