Вирішення спорів

Спори вирішуються відповідно до чинного законодавства України. 

Правовідносини в області авторських і суміжних прав регулюються нормами Конституції України, Цивільного, Кримінального, Митного та Господарського кодексів України, Кодексу України про адміністративні провопорушення, а також спеціальними законами, а саме:

*Законом  України “Про авторське право і суміжні права”

*Законом  України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про кінематографію”, “Про видавничу справу”, “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”.

Міжнародні правові документи:

*Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 року Україна 31 травня 1995 приєдналася до Паризького акта від 24 липня 1971 року (зі змінами від 2 жовтня 1979 г.), який практично є новою редакцією Бернської конвенції;

*Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року, що якою передбачено охорону прав виконавців (акторів, співаків, музикантів, танцюристів або інших осіб, які виконують ролі, співають, читають, декламують, виконують або будь-яким іншим чином беруть участь у виконанні творів літератури чи мистецтва), виробників фонограм і організацій мовлення. Дата приєднання України до неї – 20 вересень 2001 року;

*Всесвітня конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 яка ратифікована Україною 23 грудня 1993 року, і набрала чинності 3 листопада 1995 р .;

*Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року (995_124), якою передбачено охорону інтересів авторів, артистів, виконавців і виробників фонограм від незаконного відтворення та розповсюдження фонограм. Для України вона діє з 15 червня 1999 року.